Nhãn hàng hóa và nhãn hiệu hàng hóa khác nhau như thế nào? - Cập nhật : 02/02/2016

NHÃN HÀNG HÓA VÀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hàng hóa phải chẳng chỉ là tên gọi khác nhau của cùng một đối tượng? Có phải đều là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác?

Nhãn hiệu hàng hóa là gì? Như nhiều bài trước đã chia sẻ, nhãn hiệu hàng hóa là đối tượng được bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu hàng hóa được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc. Chức năng của nhãn hiệu hàng hóa là dùng để phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa của chủ thể khác.

Vậy nhãn hàng hóa là gì? Nhãn hàng hóa được ghi nhận trong nghị định 89/2006/ND-CP hướng dẫn về nhãn hàng hóa, theo đó Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá.(Điều 3 Nghị định 89/2006/ND-CP). Pháp luật sẽ quy định cụ thể nội dung, cách thức ghi nhãn trên sản phẩm và đặc biệt là sản phẩm hóa chất, sản phẩm thuốc lá.

Dựa trên những khái quát cơ bản trên ta thấy rằng sự khác biệt giữa nhãn hiệu hàng hóa/nhãn hàng hóa được thể hiện trên một số những khía cạnh cơ bản sau:

Chức năng: Nhãn hiệu có chức năng phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa của chủ thể khác. Còn nhãn hàng hóa sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về sản phẩm (như: tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hang hóa; xuất xứ hang hóa; các tiêu chuẩn kỹ thuật của hang hóa hay thành phần, định lượng, hạn sử dụng….của hàng hóa.

Về hình thức thể hiện: Nhãn hiệu hàng hóa được dể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc. Còn nhãn hàng hóa được thể hiện dưới dạng bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá.

Việc sử dụng nhãn hiệu/nhãn hàng hóa: Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là quyền của cá nhân tổ chức. Các chủ thể này sử dụng nhãn hiệu không chỉ để làm dấu hiệu phân biệt mà còn sử dụng trong các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, gây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nói chung nhằm mụ đích kinh tế trong hoạt động thương mại.

Ngược lại, việc sử dụng nhãn hàng hóa là nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá phải thực hiện theo quy định của Nhà nước

Vai trò của nhãn hiệu/ nhãn hàng hóa: Nhãn hiệu được sử dụng để phực vụ cho mục đích thương mại của chủ thể kinh doanh, còn nhãn hàng hóa được sử dụng nhằm hướng tới bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ
 • Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

  Pháp luật quy định khi thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của mình.
 • Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối
 • Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một trong những việc quan trọng với doanh nghiệp khi muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thì doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi phản hồi đơn, xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối.
 • Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh chóng và uy tín
 • Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh chóng và uy tín

  Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Hải Nguyễn và Cộng sự có đủ năng lực để cung cấp cho các khách hàng dịch vụ Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh chóng và uy tín.
 • Ý nghĩa của sở hữu công nghiệp với doanh nghiệp
 • Ý nghĩa của sở hữu công nghiệp với doanh nghiệp

  Theo quy định của pháp luật, với các doanh nghiệp việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp là không bắt buộc. Việc có đăng ký hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp.
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

  Quyền sở hữu công nghiệp là một chế định pháp luật bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo
Hỗ trợ trực tuyến