Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH đồng thời là tác giả
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH đồng thời là tác giả

  cùng với sự bùng nổ thông tin và các phần mềm được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng, thì việc xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm đang là vấn nạn của các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đăng ký bảo hộ phần mềm là một bước quan trọng để doanh nghiệp có thể bảo hộ cho phần mềm của mình.
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH không đồng thời là tác giả
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH không đồng thời là tác giả

  cùng với sự bùng nổ thông tin và các phần mềm được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng, thì việc xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm đang là vấn nạn của các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đăng ký bảo hộ phần mềm là một bước quan trọng để doanh nghiệp có thể bảo hộ cho phần mềm của mình.
 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả
 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn với các quyền: đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng
 • Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả
 • Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả

  Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả * 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
Hỗ trợ trực tuyến