Sáng chế - Giải pháp hữu ích

 • Tính mới của sáng chế là gì?
 • Tính mới của sáng chế là gì?

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Vậy tất cả những sáng chế đều được pháp luật bảo hộ? Chỉ những sáng chế đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 58 Luật SHTT mới được bảo hộ bằng hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế
 • Bộc lộ công khai sáng chế
 • Bộc lộ công khai sáng chế

  Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó
 • Sáng chế trong pháp luật sở hữu trí tuệ
 • Sáng chế trong pháp luật sở hữu trí tuệ

  Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế.
 • Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế
 • Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

  Không phải tất cả các sản phẩm, quy trình con người tạo ra đều là sáng chế mà những sản phẩm, quy trình đó phải thể hiện sự mới lạ, sáng tạo và có tầm nhìn cao hơn so với các sản phẩm, quy trình của những người khác cũng hoạt động trong lĩnh vực tương tự.
 • Đăng ký sáng chế quốc tế
 • Đăng ký sáng chế quốc tế

  Đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước sáng chế (PTC) nhằm tạo điều kiện để sáng chế không chỉ được bảo hộ tại Việt Nam mà còn có thể bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới.
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến