Sáng chế - Giải pháp hữu ích

 • Duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế
 • Duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế

  Bằng độc quyền sáng chế là chứng chỉ của Nhà nước công nhận chủ sở hữu đối với sáng chế tham gia đăng ký, do đó chủ sở hữu được được độc quyền sử dụng sáng chế của mình để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm, hàng hóa.
 • Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
 • Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

  Trong một số trường hợp, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế.
 • Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

  Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế.
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến