Tư vấn hợp đồng mua, bán đất đai

  • Đảm bảo an toàn trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
  • Đảm bảo an toàn trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

    việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lại tại các dự án chung cư luôn chứa đựng những tiềm ẩn rủi ro, nghiêm trọng nhất là rủi ro mất tiền mà không có nhận nhà ở, nhà ở kém chất lượng. Pháp luật về kinh doanh bất động sản có nhưng quy định để đảm bảo an toàn cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai.
  • Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
  • Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

    Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến