Tư vấn hợp đồng mua, bán đất đai

 • Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

  Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai" (Điều 722 BLDS).
 • Chuyển mục đích sử dụng đất
 • Chuyển mục đích sử dụng đất

  Theo quy định của Luật Đất đai 2013, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
 • Mua nhà đang thế chấp ngân hàng
 • Mua nhà đang thế chấp ngân hàng

  Theo khoản 4 Điều 718 Bộ luật dân sự năm 2005, bên thế chấp có quyền: “Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý”. Như vậy, về nguyên tắc bạn có thể nhận chuyển nhượng căn nhà
 • HS công chứng hợp đồng thế chấp QSDĐ
 • HS công chứng hợp đồng thế chấp QSDĐ

  Khoản 1 Điều 40 Luật công chứng 2014 quy định khi Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn công dân phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
<<12345>>

Hỗ trợ trực tuyến