Pháp luật Hôn nhân gia đình

 • Chia tài sản của vợ chồng khi một bên chết trước hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết
 • Chia tài sản của vợ chồng khi một bên chết trước hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết

  Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết +Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quả
 • Hủy việc kết hôn trái pháp luật
 • Hủy việc kết hôn trái pháp luật

  a) Khái niệm Kết hôn trái pháp luật là trường hợp nam nữ đã đăng kí kết hôn nhưng vào thời điểm kết hôn, các bên không đủ điều kiện kết hôn. Hủy việc kết hôn trái pháp luật là việc Tòa án ra quyết định tuyên bố không công nhận các bên kết hôn là vợ chồng kể từ thời điểm đăng kí kết hôn do các bên không đủ điều kiện đăng kí kết hôn.
 • Thời điểm có hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của việc chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Thời điểm có hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của việc chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân

  Thực tế hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng có nhu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam, người dân được phép làm những việc mà pháp luật không cấm. Chính vì thế, xét về nhu cầu thực tế, pháp luật đã quy định vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, vợ chồng có quyền chia tài sản...
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Thực tế hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng có nhu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam, người dân được phép làm những việc mà pháp luật không cấm. Chính vì thế, xét về nhu cầu thực tế, pháp luật đã quy định vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu
 • Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu

  Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có ghi nhận một quyền giữa vợ và chồng đó là quyền chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cụ thể như sau: “Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.” Tuy nhiên, trong...
 • Xin, ủy quyền xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Xin, ủy quyền xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân Việt Nam cấp để xác định tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam. Công dân này có thể đang trong tình trạng độc thân, đã kết hôn hoặc đã ly hôn...Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.
 • Thủ tục kết hôn với công an
 • Thủ tục kết hôn với công an

  Tình yêu là điều kiện cần để nam nữ kết hôn với nhau. Tuy nhiên, để có thể kết hôn với chiến sỹ công an thì tình yêu là chưa đủ. Do đây là một ngành đặc thù, chiến sỹ công an nhân dân là đối tượng đặc biệt, đại diện cho một bộ phận lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nên khi muốn kết hôn với công an,...
Hỗ trợ trực tuyến