Pháp luật Hôn nhân gia đình

  • Thủ tục giải quyết việc con nuôi khu vực biên giới
  • Thủ tục giải quyết việc con nuôi khu vực biên giới

    Theo Điều 22 Nghị định 19/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, thủ tục giải quyết việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
  • Nhận nuôi đích danh trẻ em khuyết tật
  • Nhận nuôi đích danh trẻ em khuyết tật

    Điều 3 Nghị định 19/2011/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi có quy định về việc nhận nuôi đích danh trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo như sau:
Hỗ trợ trực tuyến