Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Bảo hộ nhãn hiệu theo TPP
 • Bảo hộ nhãn hiệu theo TPP

  Các cam kết về bảo hộ nhãn hiệu theo TPP được đánh giá là có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, chi tiết hơn với mức bảo hộ cao hơn ở nhiều vấn đề so với các hiệp định Việt Nam đã ký kết trước đây.
 • Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích
 • Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích

  Cả hai sáng chế và giải pháp hữu ích đều là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên; tuy nhiên, sáng chế đòi hỏi phải có tính sáng tạo, điều này không được yêu cầu ở giải pháp hữu ích, qua đó
 • Phân biệt sáng chế và phát minh
 • Phân biệt sáng chế và phát minh

  Sáng chế Phát minh Là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 • Hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp
 • Hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp

  Hiện nay vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đang rất được quan tâm, theo quy định tại Điều 3, Nghị định 99/2013/NĐ- CP hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. - Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một
 • Nhãn hiệu theo hiệp định TPP
 • Nhãn hiệu theo hiệp định TPP

  Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, điều chỉnh về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp,… được điều chỉnh bằng luật chuyên ngành là Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, Luật SHTT đã được ra đời từ những năm 2005. Cho tới nay Việt Nam đã ra nhập thêm rất nhiều các hiệp định quan trọng có những quy định tiên tiến, khác biệt so với Luật sở hữu trí tuệ. Đòi hỏi...
Hỗ trợ trực tuyến