Phá sản theo thủ tục rút gọn - Cập nhật : 08/06/2016

CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁ SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
Theo quy định của Luật phá sản năm 2014 thì thủ tục phá sản được thực hiện qua những bước sau:
Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Bước 3: Mở thủ tục phá sản
Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ
Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp
Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
Có 4 trường hợp phá sản theo thủ tục rút gọn tướng ứng với các bước trong thủ tục phá sản đó là: Bước 1, bước 2, bước 4 và bước 5, Cụ thể những trường hợp đó là:
Trường hợp thứ nhất, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật phá sản năm 2014 mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì Tòa án sẽ tuyên bố phá sản luôn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
Trường hợp thứ hai, sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tức là đã nộp lệ phí phá sản và tạm ứng chi phí phá sản nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã lại không còn đủ tiền, tài sản để thanh toán chi phí phá sản bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật thì Tòa án cũng sẽ tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã đó phá sản.
Trường hợp thứ ba, khi triệu tập hội nghị chủ nợ lần thứ nhất không thành do không đáp ứng đủ điều kiện có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm, có sự tham gia của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tiếp tục triệu tập Hội nghị chủ nợ lần thứ hai cũng không thành do không đáp ứng đủ điều kiện của Hội nghị chủ nợ thì Tòa án cũng tuyên bố phá sản.
Trường hợp thứ tư, triệu tập thành công hội nghị chủ nợ, nếu Hội nghị thông qua Nghị quyết đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Sẽ xảy ra một trong hai tình huống:
Một là, doanh nghiệp, hợp tác xã từ chối tiến hành hoạt động phục hồi.
Hai là, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng ý việc phục hồi, đưa ra phương án và tiến hành việc phục hồi nhưng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi kinh doanh mà việc phục hồi không thành công.
Trong cả hai tình huống nêu trên thì Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

-HT-

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Phân biệt Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp
 • Phân biệt Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

  Giải thể và phá sản là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn với nhau. Mặc dù đều là phương thức làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng giải thể và phá sản có tính chất rất khác nhau. Bài viết này sẽ góp phần giúp người đọc phân biệt được hai khái niệm này.
 • Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • Chi phí quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bao gồm thù lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và chi phí khác
 • Cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên
 • Cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên - Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
 • Các trường hợp giải thế doanh nghiệp
 • Các trường hợp giải thế doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh...
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

  - Người thuộc trường hợp quy định của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014
 • Hội nghị chủ nợ luật phá sản 2014

  Hội nghị chủ nợ là một trong những bước quan trọng trong việc quyết định xem liệu một doanh nghiệp hay hợp tác xã có bị tuyên phá sản ngay không? Luật Hải Nguyễn đưa ra các thông tin cụ thể về vấn đề này:
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản
 • Vai trò của hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản

  Bước 4: Hội nghị chủ nợ *Thẩm phán ra quyết định triệu tập hội nghị chủ nợ lần I. - Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ như sau: + Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản...
 • Hội nghị chủ nợ là gì
 • Hội nghị chủ nợ là gì

  Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
Hỗ trợ trực tuyến