Phân chia di sản theo di chúc - Cập nhật : 22/07/2016

PHÂN CHIA DI SẢN THEO DI CHÚC

   Căn cứ Điều 684: Phân chia di sản theo di chúc
"1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản."

   Thông thường nội dung của di chúc sẽ xác định rõ người thừa kế và phần di sản được hưởng, thì khi phân chia di sản, người phân chia di sản hoặc Tòa án sẽ căn cứ vào đó để phân chia. Tuy nhiên, nếu di chúc không xác định được rõ mỗi người thừa kế được bao nhiêu, trường này di sản thừa kế được chia đều cho tất cả những người được chỉ định trong di chúc. Trường hợp di chúc không xác định rõ mỗi người thừa kế được hưởng bao nhiêu nhưng những người thừa kế thự thỏa thuận được với nhau thì căn cứ theo thỏa thuận đó.
   Nếu di chúc xác định mỗi người thừa kế được hưởng một tài sản cụ thể như nhà, đất, xe ô tô...thì mỗi người thừa kế sẽ được nhận di sản đã xác định trong di chúc và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ di sản đó. Trường hợp sau khi mở thừa kế tài sản đó không còn do một nguyên nhân nào đó khách quan thì người chỉ định trong di chúc sẽ không được hưởng di sản đã mất. Tuy nhiên, nếu di sản không còn do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc hư hỏng thì người chỉ định hưởng tài sản có quyền yêu cầu người chiế hữu trả lại tài sản hoặc yêu cầu người gây thiệt hại phải bồi thường.
   Trường hợp di chúc xác định mỗi người thừa kế hưởng theo tỷ lệ di sản (1/3 ; ¼,..) thì di sản được phận chia theo tỷ lệ đã xác định trên tổng di sản hiện còn vào thời điểm phân chia di sản. Nếu di sản được phân chia theo hiện vật, thì cần phải trị giá phần di sản mà mỗi người thừa kế được hưởng để tính bù trừ giữa những người đã nhận phần hiện vật vượt quá tỷ lệ di sản được hưởng và người nhận hiện vật có giá trị nhỏ hơn tỷ lệ được xác định trong di chúc.

_N.M_

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Di sản thừa kế
 • Di sản thừa kế

  “Di sản” hay còn có thể gọi dưới cái tên “di sản thừa kế” được hiểu là “Tài sản của người chết để lại cho những người thừa kế”. Di sản thừa kế được thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
 • Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc
 • Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

  Pháp luật hiện nay quy định có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, thì tài sản được chia theo ý nguyện của người để lại di chúc. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người có quan hệ thân thiết với người chết, pháp luật dân sự có quy định về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.
 • Người thừa kế thế vị
 • Người thừa kế thế vị

  Pháp luật quy định về thừa kế thế vị nhằm bảo vệ quyền lợi của các cháu, các chắt của người để lại di sản một cách trực tiếp, do đó, quy đinh này là phù hợp với đạo lý và thực tiễn nước ta hiện nay, tránh tình trạng di sản của ông bà làm các cháu lại không được hưởng lại để cho người khác hưởng.
 • Hiểu biết chung về thừa kế theo di chúc
 • Hiểu biết chung về thừa kế theo di chúc

  Từ xa xưa, người Việt Nam thường có quan niệm “cha truyền con nối”, di sản của người chết sẽ để lại toàn bộ cho con trai của mình. Tuy nhiên với xã hội hiện đại như ngày nay thì quan điểm đó không còn đúng nữa. Di sản của người chết sẽ được định đoạn theo ý chí của họ thông qua bản di chúc. Vậy làm thế nào để có một bản di chúc hợp pháp đúng theo quy định của pháp luật thì trong phạm vi bài...
 • Thế nào được coi là di chúc hợp pháp
 • Thế nào được coi là di chúc hợp pháp

  Căn cứ BLDS 2015 : - Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: + Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
 • Phân chia di sản theo pháp luật
 • Phân chia di sản theo pháp luật

  Căn cứ Điều 685. Phân chia di sản theo pháp luật "1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
Hỗ trợ trực tuyến