Thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp

 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty như thế nào?
 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty như thế nào?

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 • Thứ tự thanh toán nợ của doanh nghiệp khi giải thể
 • Thứ tự thanh toán nợ của doanh nghiệp khi giải thể

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
 • Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp bị giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
 • Tuyên bố doanh nghiệp phá sản
 • Tuyên bố doanh nghiệp phá sản

  Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.Vậy doanh nghiệp sẽ bị tuyên bố phá sản như thế nào?
 • Thủ tục phục hồi kinh doanh
 • Thủ tục phục hồi kinh doanh

  Doanh nghiệp bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản chưa chắc doanh nghiệp đó sẽ bị tuyên bố phá sản, họ vẫn có thể được phục hồi và thoát ra khỏi phá sản bởi thủ tục phục hồi kinh doanh. Sau đây Luật Hải Nguyễn xin trình bày thủ tục phục hồi kinh doanh
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến