Thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp

  • Sự khác nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp
  • Sự khác nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp

    Giải thể và phá sản đều là những thủ tục pháp lý dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên với mỗi loại hình lại có những đặc điểm, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục khác nhau. Sau đây, Luật Hải Nguyển xin chia sẻ một số kiến thức về sự khác nhau giữa giả thể và phá sản.
  • Hội nghị chủ nợ
  • Hội nghị chủ nợ

    Hội nghị chủ nợ được hiểu là cuộc họp của các chủ nợ do Thẩm phán triệu tập và chủ trì để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
  • Mở thủ tục phá sản
  • Mở thủ tục phá sản

    Sau khi thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, tòa án sẽ mở thủ tục phá sản. Vậy trong mở thủ tục phá sản gồm những bước gì?
  • Đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
  • Đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

    Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.Vậy đơn và thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện như thế nào?
  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
  • Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

    Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là điều các doanh nghiệp không muốn, tuy nhiên trong quá trình thành lập hoặc hoạt động các doanh nghiệp vướng phải các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.Sau đây Luật Hải Nguyễn giới thiệu đến bạn về vấn đề này.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến