Thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp

 • Thẩm quyền giải quyết phá sản
 • Thẩm quyền giải quyết phá sản

  Trong quá trình sản xuất kinh doanh hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan muốn mở thủ tục phá sản nhưng không biết nơi giải quyết vấn đề này. Sau đây Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự xin hướng dẫn về vấn đề này.
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
 • Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh có thể tiến hành tạm ngừng kinh doanh và phải thực hiện theo thủ tục sau đây:
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp để tránh "đêm dài lắm mộng". Một doanh nghiệp được giải thể lại mở ra cơ hội mới. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí để thực hiện thủ tục giải thể nhanh chóng và tiết kiệm nhất có thể.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến