Tư vấn đất đai

 • Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội
 • Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

  Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Luật Đất đai 2013 và các nghị định của chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất;
 • Những lưu ý khi đặt cọc mua bán nhà đất
 • Những lưu ý khi đặt cọc mua bán nhà đất

  Ðặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật dân sự thế nào để hợp pháp và giảm thiểu rủi ro?
 • Cấp Sổ hồng cho Chung cư mini
 • Cấp Sổ hồng cho Chung cư mini

  Chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng có từ hai căn hộ trở lên theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng)
 • Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở
 • Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở

  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà hà nước là đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên khi Nhà nước thu hồi đất ở của người dân thì vẫn phải tiến hành bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Thời hạn sổ đỏ căn hộ chung cư
 • Thời hạn sổ đỏ căn hộ chung cư

  Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hỗ trợ trực tuyến