Hỏi đáp pháp luật dân sự

 • Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
 • Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

  Căn cứ Điều 605 BLDS: Nguyên tắc bồi thường thiệt hại: “1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  Căn cứ Điều 604: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại “1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Thủ tục đăng kí hiến mô, cơ thể ở người còn sống
 • Thủ tục đăng kí hiến mô, cơ thể ở người còn sống

  Người có đủ điều kiện quy định có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể của mình với cơ sở y tế. Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Hỗ trợ trực tuyến