Hỏi đáp pháp luật dân sự

 • Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải là như thế nào?
 • Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải là như thế nào?

  Thứ nhất: Quy hoạch giao thông phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Thứ hai: Phương tiện giao thông cơ giới phải được cơ quan đăng kiểm xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng. Thứ ba: Phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải phải được che chắn, không để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong khi tham gia giao thông.
 • Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, lễ hội
 • Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, lễ hội

  Việt Nam là nước có truyền thống văn hóa rất lâu đời, từ Bắc vô Nam một năm có rất rất nhiều các lễ hội, các hoạt động du lịch được diễn ra. Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp văn hóa cần gìn giữ, trong các hoạt động lễ hội còn có một số hạn chế, cần phải khắc phục. Trong đó có
 • Bảo vệ môi trường đất
 • Bảo vệ môi trường đất

  Quy định chung về bảo vệ môi trường đất + Bảo vệ môi trường đất là một trong những nội dung cơ bản của quản lý tài nguyên đất. + Quy hoạch, kế hoạch, dự án và các hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất và có giải pháp bảo vệ môi trường đất.
Hỗ trợ trực tuyến