Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Đặc điểm của quyền liên quan
 • Đặc điểm của quyền liên quan

  Quyền liên quan được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, bao gồm: quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và quyền của tổ chức phát sóng.
 • Có bắt buộc phải công bố tác phẩm
 • Có bắt buộc phải công bố tác phẩm

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Có nên công bố tác phẩm?
 • Có nên công bố tác phẩm?

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Ý nghĩa của quyền công bố tác phẩm
 • Ý nghĩa của quyền công bố tác phẩm

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Giới hạn quyền tác giả
 • Giới hạn quyền tác giả

  Nhằm hài hòa lợi ích quyền tác giả và lợi ích chung của cộng đồng, pháp luật quyền tác giả quy định những ngoại lệ của độc quyền hay còn gọi là các hạn chế của quyền tác giả đối với một số hành vi sử dụng khai thác quyền tác giả.
Hỗ trợ trực tuyến