Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng
 • Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

  Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm thuộc về công chứng nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả theo quy định pháp luật.
 • Những tác phẩm thuộc về công chúng
 • Những tác phẩm thuộc về công chúng

  Tác phẩm là sản phẩm trí tuệ của tác giả, cũng có thể gọi đó là “đứa con tinh thần” của tác giả, được sáng tác bằng tâm huyết, trí tuệ và mọi phương tiện vật chất, kỹ thuật của mình.
 • Đặc điểm của tác phẩm phái sinh
 • Đặc điểm của tác phẩm phái sinh

  Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam định nghĩa: tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.
Hỗ trợ trực tuyến