Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền
 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Nhãn hiệu độc quyền là những nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký bảo hộ và nhận được sự bảo hộ của pháp luật để sử dụng độc quyền trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc trên thế giới. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu, vì nhãn hiệu được xem như là một tài sản trí tuệ vô giá.Luật Nguyễn Hải xin giới thiệu...
 • Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích
 • Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích

  Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.
 • Thủ tục đăng lý bản quyền phần mềm
 • Thủ tục đăng lý bản quyền phần mềm

  Phần mềm là sản phẩm của trí tuệ con người. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, việc đăng ký bản quyền phần mềm ngày càng được chú trọng. Vậy thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như thế nào
 • Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa
 • Chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa

  Việc chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa phải được thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
Hỗ trợ trực tuyến