Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Bảo hộ tên thương mại
 • Bảo hộ tên thương mại

  Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về tên thương mại, trong phạm vi bài viết này Luật Hải Nguyễn giới thiệu đến Quý khách hàng về Điều kiện bảo hộ tên thương mại.
 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

  Nhãn hiệu là các dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm. Nó là yếu tố mà người tiêu dùng nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến sản phẩm. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rất quan trọng để bảo vệ, hạn chế các tranh chấp xảy ra, tạo niềm tin cho khách hàng đối với doanh nghiệp. Để việc bảo hộ nhãn hiệu đạt hiệu quả cao thì câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là làm gì trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?
 • Phân loại nhãn hiệu
 • Phân loại nhãn hiệu

  Nhãn hiệu thường là các dấu hiệu như một từ, ngữ (một cụm từ), hình ảnh, biểu tượng, lô gô hoặc sự kết hợp các yếu tố này được sử dụng trên hàng hóa hoặc dịch vụ để giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được các sản phẩm, dịch vụ khác nhau trên thị trường.
 • Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang
 • Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang

  Các sản phẩm thời trang là những mặt hàng dễ bị làm nhái, làm giả. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền là việc làm cần thiết để bảo vệ nhãn hiệu của mình, là cơ sở để ngăn chặn những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng khác.
Hỗ trợ trực tuyến