Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh
 • Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh

  Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005 số 50/2005/QH11 Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2009 số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP qui định về về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
 • Đối tượng được hưởng nhuận bút
 • Đối tượng được hưởng nhuận bút

  Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng.
 • Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế
 • Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế

  QUYỀN TÁC GIẢ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ a) Định nghĩa Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế là quyền nhân thân và quyền tài sản phát sinh từ các quan hệ về quyền tác giải có yếu tố nước ngoài. Yêu tố nước ngoài ở đây được thể hiện bới 1 trong 3 yếu tố:
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH đồng thời là tác giả
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH đồng thời là tác giả

  cùng với sự bùng nổ thông tin và các phần mềm được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng, thì việc xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm đang là vấn nạn của các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đăng ký bảo hộ phần mềm là một bước quan trọng để doanh nghiệp có thể bảo hộ cho phần mềm của mình.
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH không đồng thời là tác giả
 • Đăng ký QTG phần mềm học tiếng anh khi CSH không đồng thời là tác giả

  cùng với sự bùng nổ thông tin và các phần mềm được chia sẻ rộng rãi lên các trang mạng, thì việc xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm đang là vấn nạn của các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đăng ký bảo hộ phần mềm là một bước quan trọng để doanh nghiệp có thể bảo hộ cho phần mềm của mình.
Hỗ trợ trực tuyến