Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả
 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả

  Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn với các quyền: đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng
 • Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả
 • Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả

  Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả * 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
 • Điều kiện bảo hộ quyền liên quan
 • Điều kiện bảo hộ quyền liên quan

  Quyền liên quan được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa
 • Đặc điểm của quyền liên quan
 • Đặc điểm của quyền liên quan

  Quyền liên quan được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, bao gồm: quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và quyền của tổ chức phát sóng.
 • Có bắt buộc phải công bố tác phẩm
 • Có bắt buộc phải công bố tác phẩm

  Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
Hỗ trợ trực tuyến