Quyền thừa kế của bố đẻ

Câu hỏi:
Bạn 'Đỗ quang hải - Email: Haite***@yahoo.com.vn' hỏi:

Tôi muốn phân chia quyền thừa kế của bố đẻ tôi

Trả lời:

Chào bạn!

Đối với câu hỏi của bạn, Luật Hải Nguyễn xin trả lời như sau: 

Theo quy định tại Điều 631 BLDS năm 2005: cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Thời điểm mở thừa kế được hiểu là thời điểm người có tài sản chết hoặc Tòa tuyên bố người này đã chết. 

Như vậy, để bố bạn được hưởng thừa kế thì phải thỏa mãn điều kiện bố bạn còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Luật sư Hải Nguyễn, sđt : 0973 509 636

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.