Hỗ trợ tư pháp

  • Chung cư - Mua trước nhưng sổ hồng có sau khi kết hôn, tài sản là chung hay riêng?
  • Chung cư - Mua trước nhưng sổ hồng có sau khi kết hôn, tài sản là chung hay riêng?

    Hiện nay, mua trả góp nhà chung cư hình thành trong tương lai là một hình thức khá phổ biến. Khi các bên tiến hành giao dịch mua bán nhà đất trong dự án, một thủ tục hành chính rất quan trọng sau khi ký hợp đồng mua bán nhà đó là thủ tục làm sổ hồng (Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) cho bên mua. Trên thực tế, từ quá trình hoàn...
Hỗ trợ trực tuyến