Đăng ký nhãn hiệu

 • Nhãn hiệu nổi tiếng
 • Nhãn hiệu nổi tiếng

  Theo luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, nhãn hiệu được hiểu là dấu hiệu dùng đẻ phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu nổi tiếng là những nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, có rất nhiều những nhãn hiệu nổi tiếng như : Honda, Apple, Samsung, Trung Nguyên….
 • Cấp văn bằng bảo hộ cho ai nếu có nhiều chủ sở hữu
 • Cấp văn bằng bảo hộ cho ai nếu có nhiều chủ sở hữu

  Khi có nhiều chủ sở hữu, văng bằng bảo hộ sẽ được cấp cho ai? cho tất cả các chủ sở hữu hay chỉ một người? Nếu chỉ một người thì đó là ai và những chủ sở hữu còn lại sẽ dùng căn cứ nào để thể hiện quyền sở hữ của mình?
 • Thế nào là khả năng phân biệt của nhãn hiệu?
 • Thế nào là khả năng phân biệt của nhãn hiệu?

  Một trong những điều kiện quan trọng để được đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt? Vậy hiểu thế nào về khả năng phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ?
Hỗ trợ trực tuyến