Đăng ký nhãn hiệu

 • Nhãn hiệu, thương hiệu và logo
 • Nhãn hiệu, thương hiệu và logo

  Nhãn hiệu về cơ bản chính là thương hiệu, và bạn có thể bảo vệ nhãn hiệu hay thương hiệu của bạn bằng việc bảo vệ các quyền liên quan đến nhãn hiệu. Những quyền này giúp bạn bảo vệ nhãn hiệu của bạn không bị các công ty/các nhân khác sử dụng nhãn hiệu hoặc thương hiệu tương tự.
 • Nhãn hiệu và phân loại nhãn hiệu
 • Nhãn hiệu và phân loại nhãn hiệu

  Nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác.
 • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thỏa ước Madrid
 • Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận
 • Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

  Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Tên thương mại là gì ?
 • Tên thương mại là gì ?

  Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu là con đường đưa doanh nghiệp đến với sự bền vững. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp và tư vấn miễn phí cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu.
Hỗ trợ trực tuyến