Thẩm quyền ký hợp đồng lao động với tổng giám đốc

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyen Thi Cam Tu - Email: admin_jrp@jrpvietnam.com.vn ' hỏi:

Xin chào luật sư, công ty chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong đó Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật và cũng là chủ tịch Hội đồng thành viên. Vậy Công ty có phải ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc không? Nếu có, ai là người sẽ đại diện ký Hợp đồng lao động với Tổng giám đốc?

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Hải Nguyễn! Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

      - Luật Doanh nghiệp 2014;

      - Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ

       Khoản 2 điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

     “2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

….

    đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại  Điều lệ công ty;

     e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty…

    Đồng thời chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty theo như quy định tại điều 57 luật Doanh nghiệp 2014.

       Mặt khác, điều 65 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

     “1- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

      2 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

      3- Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó”.

     Qua đó có thể thấy pháp luật doanh nghiệp không hạn chế việc công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giá m đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Do vậy, giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên không nhất thiết là thành viên công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

     Như vậy, Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể hình thành thông qua một trong hai cách thức sau:

    - Thứ nhất: Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ bầu ra Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời ra quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên làm Tổng giám đốc của công ty.

     - Thứ hai: Hội đồng thành viên trong công ty sẽ ra quyết định thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc theo hợp đồng. Việc thuê giám đốc công ty phải tuân theo các điều kiện và tiêu chuẩn tại Điều 65 Luật doanh nghiệp năm 2014. Chủ tịch hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc công ty.

     Theo như thông tin bạn cung cấp, tổng giám đốc công ty của các bạn đồng thời là chủ tịch Hội đồng thành viên nên căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên thì công ty không cần phải ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc mà Hội đồng thành viên sẽ ra quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty theo như các quy định ở trên.

      Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với tổng giám đốc. Để được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cụ thể Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Hotline của công ty. Hoặc trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: Phòng 12A Chung cư viện chiến lược khoa học Bộ Công an, đường Nguyễn chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN để được chúng tôi hỗ trợ Quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.