Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu đối với sản xuất rượu thủ công để kinh doanh
 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu đối với sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

  Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống như nồi (kháp) đồng, ống dẫn hơi rượu, bồn lạnh... quy mô nhỏ do hộ gia đình hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện. Pháp luật quy định, sản xuất, kinh doanh rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư...
 • Thủ tục mở cửa hàng bán đồ xách tay
 • Thủ tục mở cửa hàng bán đồ xách tay

  Với các mặt hàng có nhu cầu kinh doanh là đồ xách tay có thể áp dụng hình thức kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể để mở cửa hàng kinh doanh các hàng hóa nói trên. Để mở được cửa hàng theo nhu cầu kinh doanh, phải tiến hành đăng ký Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với mặt hàng mình cần kinh doanh. Căn cứ điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.
 • Chủ thể kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Chủ thể kinh doanh dịch vụ quảng cáo

  Dịch vụ quảng cáo là một trong số những nhành nghề nằm trong danh mục nghanh nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, chủ thể kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một trong số những nghành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP. Vì vậy chủ thể muốn tiến hành kinh doanh nghành nghề trên cần phải tuân theo các quy định về thủ tục cấp phép .
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  Theo quy định tại Điểm 10, Mục 2 Phụ lục III Nghị định 59/2006/NĐ-CP thì kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự cho nên chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh cũng cần đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Cụ thể những...
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ massage
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ massage

  Kinh doanh dịch vụ massage là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc đối tượng điều chỉnh tại nghị định số 72/2009/NĐ-CP. Vì thế để tiến hành kinh doanh dịch vụ này, chủ thể kinh doanh cần tiến hành theo các trình tự, thủ tục sau:
Hỗ trợ trực tuyến