Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ massage
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ massage

  Kinh doanh dịch vụ massage là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc đối tượng điều chỉnh tại nghị định số 72/2009/NĐ-CP. Các cơ sở muốn kinh doanh dịch vụ massage phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh cụ thể như sau:
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh Karaoke
 • Thủ tục cấp phép kinh doanh Karaoke

  Các cơ sở muốn kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 31 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009
 • Điều kiện kinh doanh karaoke
 • Điều kiện kinh doanh karaoke

  Kinh doanh dịch vụ karaoke là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc đối tượng điều chỉnh tại nghị định số 72/2009/NĐ-CP. Các cơ sở muốn kinh doanh dịch vụ karaoke phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh cụ thể như sau:
 • Điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản
 • Điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản

  Ngày nay, thị trường bất động sản ngày càng sôi động. Nhiều DN, cá nhân, tổ chức muốn thâm nhập thì trường này ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để được tham gia lĩnh vực này, cần phải có điều kiện gì?
 • Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ
 • Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

  Tình trạng nợ xấu của các doanh nghiệp đang tăng mạnh, nợ của các tổ chức ngân hàng chồng chéo lên nhau tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Chính vì thế, hoạt động đinh doanh mua bán nợ đã ra đời. Vậy hoạt động kinh doanh này cần những điều kiện nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại nghị định 69/2016/NĐ-CP như sau:
Hỗ trợ trực tuyến