Thay đổi cổ đông sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị như thế nào?

Câu hỏi:
Bạn 'Lý Văn Hoàng - Email: Lyhoang@gmail.com' hỏi:

Chào luật sư,

Tôi có chút thắc mắc như sau:

- Công ty của tôi là công ty Cổ phần thành lập từ tháng 8/2013.

- Có 3 cổ đông sáng lập, giữ các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Ủy viên.

- Người đại diện pháp luật là Giám đốc công ty.

Xin hỏi luật sư, bây giờ Chủ tịch HĐQT muốn chuyển nhượng Cổ phần cho người khác (không phải 2 thành viên sáng lập còn lại) và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, bầu đồng chí Ủy viên làm Chủ tịch thì thủ tục như thế nào? Và được giải quyết trong bao lâu.

Xin cám ơn luật sư.

Trả lời:

Xin chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho công ty. Về vấn đề của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Chuyển nhượng cổ phần

Theo thông tin mà bạn cung cấp, thì công ty được thành lập từ tháng 8/2013 và theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong thời hạn 03 năm (tức là từ tháng 8/2013 – 8/2016), kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, trong thời hạn quy định này chủ tịch HĐQT (là cổ đông sáng lập) muốn chuyển nhượng cổ phần thì phải làm thủ tục Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp  hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Họ tên số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập, phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;

+Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

- Thời hạn thực hiện: 3 ngày làm việc

2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Do công ty bạn, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật nên khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị thì công ty chỉ cần tiến hành các thủ tục nội bộ.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 152:  “Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch”. Nên khi muốn thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị thì các thành viên trong Hội đồng quản trị tiến hành bầu lại chủ tịch Hội đồng quản trị.

--------------

Trên đây là sự tư vấn của công ty, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ thực hiện, vui lòng gọi vào số điện thoại 0973.509.636 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng.!.

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.