Hỏi đáp pháp luật dân sự

 • Thông tư 02/2016/TT-BXD
 • Thông tư 02/2016/TT-BXD

  Thông tư ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2016
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP

  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013
 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP

  Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2013
Hỗ trợ trực tuyến