Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 • Ghi ngành, nghề kinh doanh
 • Ghi ngành, nghề kinh doanh

  Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành,
 • Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần
 • Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

  Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có thành viên là cá nhân, tổ chức với số lượng không vượt quá 50. Trong quá trình hoạt động, thành viên công ty có thể thay đổi do tiếp nhận thành viên mới, chuyển nhượng phần vốn góp, thừa kế khi thành viên là cá nhân chết hoặc tặng cho phần vốn góp.
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế

  Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Khi có sự thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên tới Phòng đăng ký kinh doanh.
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến