Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 • Đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp được thực hiện như sau:
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh được thực hiện như sau:
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Trách nhiệm hữu hạn.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Trách nhiệm hữu hạn.

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi tên, trụ sở, người đại, thành viên hợp danh( đối với công ty hợp danh), thay đổi cổ đông sáng lập( đối với công ty cổ phần)… Sau đây, Luật Hải Nguyễn xin đưa ra một số quy định pháp luật về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty có thể...
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp được thực hiện như sau:
 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh được thực hiện như sau:
<<123456>>

Hỗ trợ trực tuyến