Thời điểm tính tiền bồi thường

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Hùng Toàn - Email: hungtoanankt@gmail.com' hỏi:

Gia đình tôi được đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Đại Học Thái Nguyên( Thuộc tỉnh Thái Nguyên), dự án bắt đầu năm 1997, đến năm 2006 gia đình chúng tôi nhận đền bù ( tổng số tiền đền bù cho 300m2 đất thổ cư, 717m2 đất vườn tạp). Nhưng trên thực tế hộ gia đình chúng tôi có bìa đỏ 900m2 đất thổ cư. Năm 2009 Thanh tra chính phủ đã trả lời Dự án Đại học Thái Nguyên phải đền bù cho gia đình tôi đủ 900m đất thổ cư. Lúc này Dự án Đại học Thái Nguyên xây dựng dự thảo đền bù tiếp cho gia đình tôi nhưng tính ở mức giá năm 2005 nên gia đình chúng tôi không đồng ý. Cho đến nay đất của gia đình chúng tôi vẫn chưa giải quyết được và chúng tôi không được quyền sử dụng thửa đất đó từ năm 2006 đến nay. Hỏi: 1. Chúng tôi có quyền gì để bây giờ sử dụng tài sản là đất chưa đền bù thỏa đáng của chúng tôi hay không.? 2. Dự án Đại học Thái Nguyên có trách ngiệm như thế nào đối với tài sản đất của chúng tôi mà chúng tôi không được phép sử dụng từ năm 2006 đến nay và thời hạn của trách nhiệm đó là bao lâu? 3.Chúng tôi có thể giải quyết dứt điểm được không và hướng giải quyết như thế nào? Nếu giúp được chúng tôi giải quyết vấn đề trên chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Chân thành!

Trả lời:

Chào bạn! 

Lời đầu tiên chúng tôi chúc bạn cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng. 

Với câu hỏi của bạn thì chúng tôi có tư vấn sơ bộ như sau:

Tại thời điểm 2009, Nghị định 197/2004/NĐ-CP quy định còn hiệu lực. Tại Điều 9 của nghị định này có quy định: "Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất, mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được."

Như vậy, theo thông tin bạn đã nêu thì Dự án xây dựng Đại học Thái Nguyên đã có những dấu hiệu sai phạm và quyền lợi của gia đình có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, do chúng tôi chưa được tiếp cận hồ sơ và có những trao đổi trực tiếp nên đề nghị bạn tới trụ sở của chúng tôi và mang theo những tài liệu liên quan. 

Trân trọng!

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.