Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT - Cập nhật : 13/05/2017

THỜI HẠN SỬ DỤNG CÁC LOẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Tùy từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mà thời hạn sử dụng được ghi trên thẻ BHYT khác nhau. Sau đây, công ty Luật Hải Nguyễn sẽ thống kê, đối tượng nào tham gia BHYT trong thời hạn bao lâu:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015

II. THỜI HẠN SỬ DỤNG CÁC LOẠI BHYT

 

STT

Đối tượng tham gia thẻ BHYT

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

 

1

Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

không quá 03 năm

Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 năm thứ hai sau năm cấp thẻ.

 

2

Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, NLĐ là người quản lý DN, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức bắt buộc tham gia

Không quá 01 năm.

Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm.

 

3

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức.

 

4

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

Không quá 05 năm.

Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 30/6 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ.

 

 

5

Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

 

6

Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

 

7

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng

 

8

Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 01/6/2010; Quyết định 91/2000/QĐ-TTg 

 

9

NLĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;

Không quá 01 năm

Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm

 

10

Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206/CP ngày 30/5/1979

 

Không quá 05 năm.

Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 30/6 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ.

 

11

Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

Không quá 05 năm.

Từ ngày người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện đến ngày 31/12 năm thứ 4 sau năm cấp thẻ

 

12

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cấp có thẩm quyền.

 

13

Trẻ em dưới 6 tuổi

Từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn kéo dài đến ngày 30/9 của năm đó.

 

14

Đại biểu được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

Theo nhiệm kỳ bầu cử.

Từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày kết thúc nhiệm kỳ.

 

15

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) bổ sung chính sách, chế độ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường;

không quá 03 năm, từ ngày đăng ký cấp thẻ đến ngày 31/12 năm thứ hai sau năm cấp

 

16

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

 

17

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

 

18

Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 3.8 Khoản này, bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc; bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

 

 

19

Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm:

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

- Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình;

- Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Không quá 01 năm

Từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến ngày 31/12 trong năm.

 

 

20

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

- Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó hoặc ngày 31/12 của năm cuối ghi trên thẻ BHYT

(trường hợp thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp nhiều năm).

 

21

Người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó.

Trường hợp, cơ quan BHXH nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

22

Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

Theo thời hạn khóa học từ ngày đăng ký cấp thẻ BHYT đến ngày hết thời hạn khóa học.

 

23

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó

- Riêng học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ 1 thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31/12 năm sau;

- Còn học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

 

24

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

 

25

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

 

26

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Không quá 12 tháng, từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT;

Nếu tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

III. LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Công ty Luật Hải Nguyễn với đội ngũ Luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG , ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

Địa chỉ : Phòng 12A, chung cư Viện chiến lược và khoa học Bộ Công an, Nguyễn Chánh , Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)

Email: lamchuphapluat@gmail.com

- TUYẾT MAI -

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Chậm giao hàng do dịch bệnh
 • Chậm giao hàng do dịch bệnh

  Hiện nay, đại dịch Covit-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đã có những biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, trong đó có việc hạn chế vận tải công cộng, đi lại của người dân… từ đó các chuyến hàng hóa thương mại cũng bị hạn chế việc vận chuyển, việc chậm trễ hoặc không thể vận chuyển được là điều khó tránh khỏi. Vậy trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm...
 • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn do dịch bệnh ?
 • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn do dịch bệnh ?

  Hiện nay diễn biến dịch bệnh Covit 19 ngày càng phức tạp, Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp mạnh tay để phòng chống, ngăn chặn đại dịch này. Các quán ăn, hàng xá, quán cà phê, vũ trường, quán Bar… đều đồng loạt tạm dừng hoạt động, làm ăn thua lỗ, tuy nhiên tiền thuê mặt bằng của các cơ sở kinh doanh vẫn phải chi trả. Nếu bên thuê muốn chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn vì lý do dịch...
 • Dịch bệnh Covit 19 có thuộc trường hợp bất khả kháng không ?
 • Dịch bệnh Covit 19 có thuộc trường hợp bất khả kháng không ?

  Hiện nay dịch bệnh Covit-19 ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra thiệt hại vô cùng to lớn đến nền kinh tế và tính mạng con người, nhiều nhà hàng, công ty đã phải tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động vì lý do dịch bệnh này. Vậy dịch bệnh Covit-19 có được coi là “sự kiện bất khả kháng” hay không? Sau đây Luật Hải Nguyễn xin tư vấn như sau:
 • Sự khác nhau giữa khuyến mãi và khuyến mại
 • Sự khác nhau giữa khuyến mãi và khuyến mại

  Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lúc người ta dùng khuyến mại, lúc người ta dùng khuyến mãi chưa. Liệu có sự khác biệt nào mang tính chất pháp lý giữa khuyến mãi và khuyến mại không.
 • Quyền ưu tiên của xe cứu hỏa
 • Quyền ưu tiên của xe cứu hỏa

  Những ngày gần đây, vụ tai nạn khi một chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 12 đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu đi ngược chiều thì bị một chiếc xe khách chạy theo hướng ngược lại đâm trực diện, gây xôn xao dư luận đối với chế định pháp lý về quyền ưu tiên của xe cứu hỏa. Vậy thông qua trường hợp này, việc người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chú ý gì...
 • Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?
 • Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?

  Thế giới văn minh cùng với khoa học kĩ thuật rất phát triển ngày nay đã tạo nên kỷ nguyên Robot,thời đại của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và robot trong xã hội loài người. Khoa học đã tạo ra những con robot y như người thật, có thể làm mọi việc y như người thật. Một câu hỏi được đặt ra là Robot có là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự không?
 • Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên!
 • Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên!

  Đội mũ bảo hiểm là bảo vệ quyền lợi cho người tham gia giao thông, tránh một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên là một quy định rất quan trọng trong Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
Hỗ trợ trực tuyến