Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Quyền tác giả trong trường hợp đồng tác giả
 • Quyền tác giả trong trường hợp đồng tác giả

  Các đồng tác giả cùng đầu tư lao động, tài chính và các điều kiện vật chất khác để sáng tạo tác phẩm là chủ sở hữu chung đối với tác phẩm và được hưởng các quyền của tác giả theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký bản quyền website như thế nào
 • Đăng ký bản quyền website như thế nào

  Website là hình ảnh của công ty trên mạng Internet, do vậy nhiều công ty đã đầu tư không ít chi phí, thời gian để thiết kế website của mình độc đáo, tiện ích và hấp dẫn khách hàng.
 • Thủ tục đăng ký bản quyền mẫu bao bì sản phẩm
 • Thủ tục đăng ký bản quyền mẫu bao bì sản phẩm

  Thông thường ngoài việc đảm bảo chất lượng hàng hóa của mình, các doanh nghiệp luôn luôn cải thiện mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt, mang tính mỹ thuật cao. Những thiết kế bao bì trên có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
 • Thủ tục đăng ký bản quyền logo
 • Thủ tục đăng ký bản quyền logo

  Những nhãn hiệu, logo được thiết kế sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao có thể được xem xét bảo hộ quyền tác giả. Thủ tục bảo hộ bản quyền logo như sau:
 • Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website
 • Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website

  Mặc dù bản quyền tác giả được tự động bảo hộ, tuy nhiên nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm tiến hành đăng ký bản quyền thì khi xảy ra tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ chứng minh tác phẩm đó thuộc về mình. Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website như sau:
 • Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm truyện
 • Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm truyện

  Bản quyền tác giả được tự động bảo hộ, tuy nhiên nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm tiến hành đăng ký bản quyền thì khi xảy ra tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ chứng minh tác phẩm đó thuộc về mình.Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm truyện như sau:
Hỗ trợ trực tuyến