Quyền tác giả - Quyền liên quan

 • Chương trình máy tính được bảo hộ theo cơ chế nào?
 • Chương trình máy tính được bảo hộ theo cơ chế nào?

  Chương trình mày tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đặt được một kết quả cụ thể.
 • Tác giả, đồng tác giả, tập thể tác giả
 • Tác giả, đồng tác giả, tập thể tác giả

  Tác giả là những người lao động trí tuệ của mình, trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện dưới dạng vật chất nhất định
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  Quyền tác giả là một quyền năng rất quan trọng. Quyền tác giả ghi nhận những quyền năng mà chủ thể được thực hiện đối với tác phẩm của mình. Quyền tác giả vào gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
 • Sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao
 • Sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao

  Có bao giờ bạn thắc mắc việc mình sử dụng một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học nào đó liệu có phải xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đó hay liệu có phải trả thù lao cho việc sử dụng này? Trong bài viết dưới đây, Luật Hải Nguyễn xin chia sẻ một số kiến thức pháp lý cơ bản về vấn đề này.
 • Hành vi xâm phạm quyền tác giả
 • Hành vi xâm phạm quyền tác giả

  Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
Hỗ trợ trực tuyến