Thủ tục thầu gói EPC - Hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa

Theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Theo đó, gói thầu EPC được thực hiện theo quy trình gồm 07 bước như sau: 

Bước 1: Người quyết định đầu tư hoặc người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế FEED.

Bước 2: Chủ đầu tư phê duyệt HSMT/HSYC.

Bước 3: Nhà thầu nộp HSDT/HSĐX.

Bước 4: Chủ đầu tư phê duyệt KQLCNT và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Bước 5: Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Bước 6: Người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, còn đối với thiết kế bản vẽ thi công sẽ do chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt.

Bước 7: Nhà thầu sẽ thực hiện hoặc chọn nhà cung cấp thiết bị, xây dựng.

Trên đây là quy trình về gói thầu EPC. Để được tư vấn rõ hơn khách hàng liên hệ trực tiếp.

Trân trọng!

 • Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  Quá trình cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực để đạt được lợi thế hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên cũng từ đây, xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, cụ thể như những hành vi thỏa thuận để hạn chế cạnh tranh.
 • Photo tài liệu vào mục đích học tập có vi phạm không ?
 • Photo tài liệu vào mục đích học tập có vi phạm không ?

  Vụ việc diễn ra vào giữa tháng 1, sinh viên N.T.N.A. mang 11 cuốn tài liệu trong đó có 8 cuốn tài liệu photo trái phép các giáo trình khác nhau vào trường và bị bảo vệ phát hiện, lập biên bản, chuyển sang Thanh tra trường, Phòng Công tác sinh viên thành lập Hội đồng kỷ luật sinh viên này.
 • Huyện đảo Hoàng Sa phải có đất, có dân
 • Huyện đảo Hoàng Sa phải có đất, có dân

  Đã bao lâu nay huyện đảo Hoàng Sa tồn tại mang tính biểu tượng nhiều hơn và dần dần, sự thiếu thực tế sẽ dẫn tới một tiềm thức không tốt trong lòng người dân Việt. Vì thế, cần phải có đất, có dân cho huyện đảo Hoàng Sa.
Hỗ trợ trực tuyến