Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần như thế nào?

Câu hỏi:
Bạn 'Công ty TNHH Hưng Hoàng - Email: hunghoang@gmail.com' hỏi:

Xin chào Luật sư!

Cho tôi xin hỏi một câu hỏi về thủ tục giảm cổ đông công ty như sau: Công ty tôi đang muốn làm thủ tục giảm cổ đông của công ty cổ phần vì không tham gia góp vốn. Vậy xin hỏi cần những thủ tục nào để thực hiện ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và liên hệ với công ty!

Về thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1.     Quy định của pháp luật về nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Nếu sau thời hạn trên mà cổ đông chưa thanh toán thì căn cứ vào điểm d khoản 3 Điều 112, công ty có thể tiến hành đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn phải thanh toán đầy đủ cổ phần.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý số lượng cổ đông tối thiểu của công ty cổ phần tối thiểu phải là 03 thành viên. Do đó, khi bạn giảm cổ đông sáng lập có thể dẫn tới hai trường hợp sau:

- Thứ nhất, trong trường hợp khi giảm cổ đông sáng lập và số lượng cổ đông sáng lập không còn đủ 3 người thì công ty của bạn cần phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

- Thứ hai, trong trường hợp khi giảm cổ đông sáng lập và số lượng cổ đông sáng lập vẫn đảm bảo có từ 03 thành viên trở lên thì công ty của bạn phải làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

2. Thủ tục tiến hành

2.1. Trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ vào khoản 4 Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, các bước tiến hành như sau:

- Gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

+ Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

+ Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

+ Danh sách thành viên công ty

- Khi nhận nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký chuyển đổi loại hình công ty.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

2.2. Trường hợp làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

Căn cứ vào Điều 41 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, các bước tiến hành như sau:

- Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn.

+ Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

- Khi nhận nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

3. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

4. Lệ phí hành chính: 200.000 đồng.

Trên đây là sự tư vấn của công ty, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ thực hiện, vui lòng gọi vào số điện thoại 0973.509.636 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng.!.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.