Thừa kế quyền sử dụng đất - Cập nhật : 02/02/2016

THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất được coi là một tài sản vô hình (thuộc loại quyền tài sản), do đó, quyền sử dụng đất vẫn được thừa kế theo quy định chung của Bộ Luật Dân sự.
Bên cạnh những đặc điểm chung với việc thừa kế các tài sản thông thường khác thì thừa kế quyền sử dụng đất có một số điểm khác biệt sau:
+ Đối với thừa kế quyền sử dụng đất thì người để lại thừa kế không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng đất. Đồng thời người hưởng thừa kế quyền sử dụng đất đến lượt mình cũng chỉ có quyền sử dụng đất mà không trở thành chủ sở hữu đất đai;
+ Thừa kế quyền sử dụng đất không những được quy định trong BLDS mà còn được quy định cả trong pháp luật về đất đai;
+ Đối với thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế quyền sử dụng đất nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đáp ứng một số điều kiện nhất định của pháp luật thì mới được thừa kế quyền sử dụng đất tại Việt Nam.
+ Đối với các tài sản thông thường khác người lập di chúc có thể định đoạt tài sản của mình cho bất cứ cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào (Điều 635 BLDS). Nhưng đối với quyền sử dụng đất, nếu định đoạt di sản là quyền sử dụng đất (hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở) cho người Việt Nam ở nước ngoài không thuộc diện được mua nhà ở Việt Nam hoặc người nước ngoài thì những người đó chỉ được hưởng giá trị của quyền sử dụng đất (hoặc nhà ở đó).
+ Đối với hầu hết các tài sản thông thường khác khi thực hiện việc thừa kế không phải tiến hành thủ tục đăng ký thừa kế nhưng đối với thừa kế quyền sử dụng đất thì thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất là bắt buộc;
+ Trong quan hệ thừa kế quyền sử dụng đất, di sản là quyền sử dụng đất phải có sự công nhận của Nhà nước thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Vấn đề giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất:
• Đối với việc giải quyết tranh chấp về thừa kế các tài sản khác thì hoà giải tại Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là thủ tục bắt buộc còn đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất, thì hoà giải tại UBND xã, phường, thị trấn là một thủ tục bắt buộc;
• Việc giải quyết tranh chấp về thừa kế các tài sản khác cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Toà án, còn đối với tranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng thì không phải bất cứ tranh chấp nào về quyền sử dụng đất đều được giải quyết theo trình tự Toà án.
Tóm lại, thừa kế quyền sử dụng đất vừa có điểm chung vừa có điểm đặc thù so với việc thừa kế các tài sản khác. Tính chất đặc thù này do tính đặc biệt của đất đai quyết định. Chính vì vậy việc thừa kế quyền sử dụng đất vừa phải tuân theo các quy định tại BLDS vừa phải tuân theo các quy định của Luật Đất Đai.

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
Cảm ơn qúy khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và trả lời quý khách sớm nhất.


Gửi câu hỏi Nhập lại

 • Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
 • Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

  Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó tại Điều 57 về đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo có quy định: “Đất tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định quy định của pháp luật về đất đai”. Vậy pháp luật về đất đai quy định như thế nào với đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo?
 • Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế
 • Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế

  Từ chối nhận di sản thừa kế được pháp luật xác định là một quyền, không ai có thể bị buộc phải nhận di sản, nếu không muốn. Vì thế, từ chối nhận di sản cũng được coi là quyền tự do ý chí của người thừa kế. Tuy nhiên việc từ chối nhận di sản thừa kế có bị pháp luật hạn chế về thời hạn hay không?
 • Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực
 • Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

  Di chúc vô hiệu và Di chúc không có hiệu lực khi nhắc đến, thoạt đầu có vẻ là những khái niệm là giồng nhau vì chúng đều không có giá trị được sử dụng, nhưng sự thật là bản chất chúng khác nhau.Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực.
 • Có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" khi có một người phản đối không?
 • Có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" khi có một người phản đối không?

  Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Vậy có thể sang tên sổ đỏ "Hộ gia đình" trong trường hợp có một người phản đối không?
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền

  Việc mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền là việc một người thay mặt chủ sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng đất. Quyền này được quy định theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền. Vậy mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất thông qua một người được ủy quyền sẽ được tính như thế nào?
 • Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
 • Thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

  Đối với nhà ở hình thành trong tương lai cũng như nhà ở đã được bàn giao cho người mua nhưng chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện duy nhất dưới hình thức: chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.
 • Miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
 • Miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

  Tài sản hình thành trong tương lai có thể hiều là loại tài sản tồn tại hoặc chưa tồn tại ở tại thời điểm giao dịch. Khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì pháp luật quy định phải chịu Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, cá nhân sẽ được miễn thuế khi chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể như...
 • Lập di chúc đối với tài sản đang thế chấp
 • Lập di chúc đối với tài sản đang thế chấp

  Nhiều người thắc mắc rằng trong trường hợp tài sản để lại thừa kế là nhà đất nhưng đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng thì Chủ sử dụng đất có quyền lập di chúc để lại thừa kế tài sản hay không?
Hỗ trợ trực tuyến