Tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Câu hỏi:
Bạn 'Nguyễn Văn A - Email: ' hỏi:

 

HỎI: Mình tham gia bảo hiểm từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018. Tháng 2 năm 2016 mức lương 3.700.000 đồng. Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 mức 4.350.000.  Tháng 3 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 mức 4.750.000. Thời gian 25 tháng cho mình hỏi mình được hưởng bao nhiêu ạ?

Trả lời:

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Đại An Phát! Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ pháp luật:

-  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hiệu lực 01/01/2016

- Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

- Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH

Luật BHXH năm 2014 có quy định:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Trong đó:

 Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau: 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm (T)

T = Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng 

Mức lương bình quân tháng = (T* số tháng đóng BHXH của năm tương ứng)/Tổng số tháng đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo Điều 2 Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH của các năm 2016, 2017, 2018 lần lượt tương ứng là 1.07; 1.04; 1.00

 Chú ý: Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm. ( khoản 4, Điều 19, thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH)

Do vậy, số tiền hưởng BHXH 1 lần của bạn được tính như sau:

-          Tổng số tháng đóng BHXH: 25 tháng ( 2 năm 2 tháng) làm tròn thành 2,5 năm

-          Mức lương bình quân tháng = {[(1x 3.700.000x1.07) + (10x 4.350.000x 1.07)] + [(2x4.350.000x1.04) + (10x4.750.000x1.04)] + 2 x 4.750.000 x1 }/25= 4.738.080 (đồng)

-          Số tiền hưởng BHXH 1 lần: 4.738.080 x 2 x2,5 = 23.690.400 (đồng)

Khuyến nghị:

-          Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị vui lòng liên hệ với các luật sư, chuyên gia của Công ty Luật Đại An Phát qua tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty

 

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.