Hỏi đáp pháp luật dân sự

 • Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính
 • Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính

  Khí nhà kính là các khí có tác dụng hệt như lớp kính của Nhà kính. Khí nhà kính cho phép một số tia sáng Mặt trời xuyên qua Khí quyển tới Trái đất, và khi Trái đất hấp thụ, biến đổi những tia sáng này, Khí nhà kính lại giữ chúng lại không cho chúng thoát ra, bắt chúng sưởi ấm Trái đất.
 • Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính
 • Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính

  Khí nhà kính là các khí có tác dụng hệt như lớp kính của Nhà kính. Khí nhà kính cho phép một số tia sáng Mặt trời xuyên qua Khí quyển tới Trái đất, và khi Trái đất hấp thụ, biến đổi những tia sáng này, Khí nhà kính lại giữ chúng lại không cho chúng thoát ra, bắt chúng sưởi ấm Trái đất.
 • Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường
 • Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường

  Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm các nội dung cơ bản sau: + Đánh giá hiện trạng môi trường, quản lý môi trường, dự báo xu thế diễn biến môi trường và biến đổi khí hậu; + Phân vùng môi trường;
 • Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
 • Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

  Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.
 • Quy định về mức bồi thường bù đắp về tinh thần
 • Quy định về mức bồi thường bù đắp về tinh thần

  Mức bồi thường bù đăp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản tiền bù đáp tổn thất về tinh thần cho tất cả người thân thích của người bị thiệt hại căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, số lượng người thân thích của họ, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu
Hỗ trợ trực tuyến