Trách nhiệm vật chất đối với người lao động tập thể gây ra

Câu hỏi:
Bạn 'lâm thị cẩm tú - Email: tulam.061016@gmail.com' hỏi:

cho em hỏi: Về trách nhiệm vật chất đối với người lao động tập thể gây ra thì pháp luật quy định như thế nào? Em cảm ơn!

Trả lời:

Xin lỗi, chúng tôi không trả lời bài tập của sinh viên.

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.