Tư vấn chuyển nhượng đất vườn tạp

Câu hỏi:
Bạn 'Đỗ Văn Thắng - Email: maianhthang07@gmail.com' hỏi:

trong năm 1994 gia đình tôi được nhà nước cấp bìa đỏ với diện tích 498 m2 khong có đất vườn tạp đến năm 2003 tôi có cho tặng con gái là 185m2 đất ở và diện tích còn lại là 313m2, đất ở đến nay tôi chuyển nhượng đi 180m2 đất ở đến khi làm thủ tục đầy đủ chuyển thông tin địa chính và sô diện tích đẫ được trừ thực tế trên bìa là 180m2, gia đình tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ về văn phòng đăng ký QSD đất và đến ngày lấy kết quả thì được trả lời là đất GĐ tôi không đủ điều kiện chuyển nhượng vì lý do đất đã vượt hạn mức là 98m2 phải chuyển sang đất vườn tạp. vậy tôi hỏi tại sao khi kiểm tra bước đầu khong giải quyết mà khi GĐ tôi hoàn chỉnh hồ sơ mới đưa ra điều đó. Tại sao khi tôi cho tặng lần đầu không thu hồi mà đến nay khi tôi chuyển nhượng lại như vậy. tôi xin được tư vấn và giúp đỡ.Xin chân thanhfcams ơn

Trả lời:

Chào bạn trường hợp này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hotline 0973.509.636

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.