Tư vấn ly hôn

  • Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
  • Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

    Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài.
  • Giành quyền nuôi con khi ly hôn
  • Giành quyền nuôi con khi ly hôn

    Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng. Về mặt pháp lý, quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm quyết định của Tòa án có hiệu lực. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kéo theo các vấn đề về tài sản, con chung cũng phải phân chia. Đối với con, cha mẹ ly hôn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe, đời sống sinh hoạt, giáo dục, tương lai…. của con. Vì vậy, để đảm bảo cho trẻ con...
Hỗ trợ trực tuyến