Tư vấn mở website dạy anh ngữ Online

Câu hỏi:
Bạn 'Dương - Email: nhathaomoc49@gmail.com' hỏi:

Tư vấn mở website dạy anh ngữ online

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi pháp lý tới Luật hải Nguyễn. Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự xin phép tư vấn như sau :

Với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thông tin hiện đại,  đào tạo trực tuyến đã mở ra một môi trường giáo dục vô cùng tiện ích và hiệu quả. Đây là hình thức đào tạo giáo dục đang ngày càng phát triển trong xã hội. Cùng với đó là sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hình thức kiểm tra, các giấy tờ pháp lý và trong đó có giấy phép đào tạo trực tuyến là cần thiết nhất. Bởi vậy, nếu bạn muốn mở website dạy anh ngữ online, bạn cần tìm hiểu về hình thức đào tạo trực tuyến này một cách kỹ lưỡng, và tuân theo trình tự thủ tục nhất định do pháp luật quy định.
I. Tư vấn sơ bộ trình tự thực hiện
Để thiết lập và hoạt động website dạy ngoại ngữ, Bạn cần thực hiện 03 bước như sau :
Bước 1 : Thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề « Giáo dục và đào tạo »
Bước 2 : Công ty quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại Sở Giáo dục và đào tại cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở.
Bước 3 :  Thông báo về việc thiết lập website dạy ngoại ngữ trực tuyến với Bộ Công thương

II. Thủ tục thành lập công ty
1. Cơ sở pháp lý :
-    Luật doanh nghiệp 2014
-    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
-    Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. Thủ tục
Bước 1 : Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (03 ngày làm việc).
Bước 2 : Đăng công báo thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh (01 ngày làm việc).
Bước 3: Khắc con dấu và thông báo sử dụng mẫu con dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh (03 ngày làm việc).

3. Hồ sơ bao gồm :
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty;
- CMND của các thành viên/cổ đông sáng lập;
- Giấy ủy quyền;
4. Cơ quan giải quyết : Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở)
III. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ
1.  Cơ sở pháp lý
- Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 2009);
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục 2005, Nghị định số 31/2012 sửa đổi bổ sung NĐ 75/2006;
- Thông tư 03/2011/BGDĐT kèm theo quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ ;

2. Đối tượng được cấp phép hoạt động
- Các Trung tâm Ngoại ngữ công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên.
- Các trung tâm Ngoại ngữ tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động. Trung tâm Ngoại ngữ do doanh nghiệp thành lập thuộc trường hợp này.
3. Các chương trình được cấp phép hoạt động
- Chương trình đào tạo ngoại ngữ;
- Hoạt động đào tạo chương trình tin học ứng dụng;
- Hoạt động đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;
- Hoạt động đào tạo các chương trình bồ dưỡng Ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

4. Thành phần hồ sơ
a. Tờ trình xin thành lập Trung tâm;
b. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
- Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng;
- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
- Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;
- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
- Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của Trung tâm;
c. Dự thảo nội quy tổ chức và hoạt động của Trung tâm
d. Hồ sơ giám đốc:
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy khám sức khỏe;
- Chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng thực; Sổ hộ khẩu Hà Nội;
-  Các giâý tờ chứng minh đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 03 năm;
đ.Chứng thực các giấy tờ:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của cơ quan quản lý hoặc bảo trợ;
- Biên bản họp, quyết định bổ nhiệm giám đốc;
- Giấy chứng nhận QSDĐ;
e. Hợp đồng thuê địa điểm (nếu thuê) có thời hạn thuê ít nhất hai năm và có công chứng tại Văn phòng công chứng;
f. Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường (xã) về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường;
g. Xác nhận về nguồn tài chính cần có tối thiểu để chi cho hoạt động thường xuyên trong năm đầu.
h. Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia giảng dạy (Mẫu số 3) và văn bằng công chứng, đơn đăng ký tham gia dạy thêm đối với cán bộ giáo viên đương chức
i. Bảng kê chương trình (Mẫu số 5). Các nội dung giảng dạy, thời khóa biểu, giáo trình sử dụng…theo quy định với cơ quan cấp phép;
j. Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị phòng chống cháy nổ, y tế,…
k. Market trung tâm.

5. Các điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng
- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành phải từ Cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình đào tạo. Phải có bẳng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/1 ca học.
- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5 m2/học viên/ca học.
- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
6. Trình tự và thời gian giải quyết
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính” – số 23 phố Quang Trung.
- Phòng chuyên môn tiếp nhận và phân loại xử lý hồ sơ: Hồ sơ đủ điều kiện: Sở Giáo dục và đào tạo sẽ đến địa điểm đăng ký để thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự… Chưa đủ điều kiện thì thông báo lý do và trả hồ sơ.
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở hoàn thành hồ sơ và Sở Giáo dục đến cơ sở thẩm định xong, cá nhân, tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động.
IV. Thủ tục thông báo về việc thiết lập website dạy ngoại ngữ trực tuyến
1. Cơ sở pháp lý:

- Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Nghị định về thương mại điện tử;
- Thông tư 47/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý Website thương mại điện tử.

2. Hồ sơ
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ
- Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do Sở Giáo dục cấp
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện theo pháp luật, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
- Tên miền của website thương mại điện tử;

3. Trình tự, thủ tục
Thiết lập website thương mại điện tử phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT  về quản lý website thương mại điện tử. Cụ thể, theo Điều 9 của thông tư này, quy trình thông báo như sau :

3.1. Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

3.2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
- Các thông tin liên hệ.
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.
Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
3.3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
3.4. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.
Trên đây là những tư vấn của công ty Luật Hải Nguyễn !
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 12A- Chung cư Viện Chiến Lược Bộ Công An, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0973 509 636 (Ls. Hải ) & 0989422798 (Ls. An)
Email: lamchuphapluat@gmail.com

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.