Tư vấn nhập khẩu Hà Nội

Câu hỏi:
Bạn 'Thu Hương - Email: huongntt34@gmail.com' hỏi:

Cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu vào Hà Nội

Trả lời:

Chào bạn

Bạn muốn nhập khẩu như thế nào bạn phải nói ra cụ thể để bên mình tư vấn .

Trân trọng!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.