Tư vấn nội bộ doanh nghiệp

  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

    Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển về kinh tế-xã hội. Tuy nhiên không phải mọi hành vi cạnh tranh đều hợp pháp. Luật Hải Nguyễn cung cấp một số thông tin về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật.
  • Văn phòng đại diện hay chi nhánh phụ thuộc
  • Văn phòng đại diện hay chi nhánh phụ thuộc

    Văn phòng đại diện và chi nhánh là hai cụm từ dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người, khi mà chúng có nhiều điểm giống nhau như đều là chi nhánh phụ thuộc doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, đều nhân danh doanh nghiệp để thực hiện các chức năng của pháp nhân. Bài viết này sẽ giúp mọi người phân biệt rõ hai khái niệm này.
Hỗ trợ trực tuyến