Tư vấn nội bộ doanh nghiệp

  • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền
  • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền

    Hiện nay phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã trở lên phổ biến và được nhiều người lựa chọn phương thức chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền. Tuy nhiên, nhiều thầy thuốc nắm giữ bí mật bài thuốc gia truyền còn lo ngại việc kinh doanh của mình có đúng quy định pháp luật hay không.
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

    Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển về kinh tế-xã hội. Tuy nhiên không phải mọi hành vi cạnh tranh đều hợp pháp. Luật Hải Nguyễn cung cấp một số thông tin về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật.
Hỗ trợ trực tuyến