Tư vấn sở hữu trí tuệ

Câu hỏi:
Bạn 'Mạc Khánh - Email: hoangmachpvn@gmail.com' hỏi:

Xin cho mình hỏi khi mình muốn lấy ý tưởng từ 1 truyện ngắn của trung quốc để biết thành kịch bản phim thì có cần xin phép tác giả hay không ?

Trả lời:

 Dear Quý khách hàng, 

Luật Hải Nguyễn trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và liên hệ yêu cầu tư vấn.Về vấn đề yêu cầu của quý khách hàng Luật Hải nguyễn và cộng sự xin tư vấn như sau:

 Căn cứ pháp lý:

-   Bộ luật dân sự 2015

-   Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

-   Các Điều ước, công ước quốc tế, hiệp định: TRIP, UCC…

-   Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề kận Giữa Cục bản quyền tác giả nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và Cục bản quyền quốc gia nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận Giữa Cục bản quyền tác giả nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và Cục bản quyền quốc gia nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Theo các căn cứ của quy đinh pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà việt nam tham gia và bản ghi nhớ giữa 2 bên Việt Nam và Trung Quốc thì:

Thứ nhất, Việc bạn sử dụng tác phẩm của Trung Quốc để làm kịch bản phim là hình thức làm tác phẩm phái sinh tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn) mà theo quy định tại Khoản 7 điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ dung năm 2013 về hành vi xâm phạm quyền tác giả: “Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ”. Do vậy, bạn phải xin phép tác giả của truyện ngắn mà bạn muốn lấy ý tưởng để làm phim. Nếu tác giả đồng ý thì việc đồng ý này phải lập thành văn bản.

Thứ hai, theo quy định của Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền làm tác phẩm phái sinh thuộc độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, khi người khác tạo ra tác phẩm phái sinh trên cơ sở tác phẩm gốc như: Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn... tác phẩm thì phải xin phép (nếu tác phẩm chưa được công bố), trả tiền nhuận bút, thù lao... cho chủ sở hữu tác phẩm gốc.

Từ các căn cứ như vậy thì việc bạn muốn sử dụng ý tưởng từ truyện ngắn của tác giả người trung quốc thì bạn phải được sự đồng ý của tác giả.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Hải Nguyễn, nếu có thắc mắc, cần làm rõ gì thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Hải Nguyễn

Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm mục hỏi đáp

  • Tranh chấp di sản thừa kế
  • Tranh chấp di sản thừa kế

    Xin chào luật sư. Hiện nay tôi có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai muốn được luật sư tư vấn. Nội dung vụ việc nhà tôi như sau:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Đầu tư nước ngoài

    Xin chào luật sư, tôi muốn được hướng dẫn thủ tục hồ sơ pháp lý để chuyển tiền ra nước ngoài nhắm mua cổ phần công ty sau đó làm chủ sở hữu công ty.